AVBROTT

Vi har ett avbrott i fiberleveransen från Telia. Orsaken är ett kabelfel enligt våra kontakter på Telia. Deras tekniker försöker nu att koppla sig förbi felet, hoppas de lyckas. Prognosen för när felet är avhjälpt är väldigt osäker

Pelle

Fixat

Sent på kvällen var fibern lagad och alla abonnenter var uppe igen. Stort tack till killarna på Transtema för snabbt och bra arbete

Driftstörning

Gott nytt år

Ni som var uppe tidigt på nyårsdagen märkte att uppkopplingen inte fungerade. Det var ett fel på utrustningen i noden som var orsaken till detta. Felet är åtgärdat.

Välkommen på årsmöte 25 maj

Den 25 maj kl 19 samlas vi i Fotskäls bygdegård för föreningens årsstämma.

Utöver val av förtroendeuppdrag så finns även följande punkter på dagordningen

  • stadgeändring av §21 ang ersättning till markägare, om föreningen skulle säljas
  • beslut om disposition av erhållna bidrag

Kaffe med dopp har vi också så klart. Välkommen!

 

Efteranslutningar

Lagom till alla bestyr inför julen ska vi ansluta några nya medlemmar till vårt fibernät. Tanken är att gräva slang i december och blåsa fiber i januari. Driftsättningen av efteranslutningarna sker så snart vi kan efter det.

Vi har satt ett min. pris på 20 500 kr plus Telias avgifter för en anslutning i efterhand. De som ansluter sig till nätet i efterhand får dock inte del ”återbäringen” som bidraget från länsstyrelsen kan sägas utgöra. Om verklig kostnad för en efteranslutning överskrider 20500 får man helt enkelt betala hela kostnaden.

Vi har gott hopp om att få det sista pappren på plats inom kort så vi kan avsluta bidragsdelen i vårt projekt. Vi gör samtidigt en ny runda med markavtalen för att komplettera underskrifter som saknas. Dessa avtal ska sedan skickas till lantmäteriet för inskrivning så att de följer fastigheten vid ändrade ägarförhållanden. Inskrivningen påverkar inget övrigt för er som är markägare, kontraktet gäller precis som innan.

Fortsatt trevligt adventsfirande.

Planerad driftstörning

Under vecka tre, 14 till 15 Januari kan det att förekomma kortare avbrott i uppkopplingen, ca 30 sekunder.
De som berörs är de som vi varit tvungna att svetsa om efter driftsättningen.
Arbetet görs för att kunna dokumentera alla fiber inför slutbesiktningen i slutet av Januari

Bidrag…

Hej!

På den aktuella bidragslistan är vi nu på plats 36…

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/lista-ansokningar-i-ko-ny.pdf

Och intressant nog är har listan vuxit till inte mindre än 110 föreningar. De har alltså 3 år i kö med nuvarande takt.

Observera att ny tilldelning av medel inte kommer ske förrän i höst, då vi hoppas vara i princip klara. Detta gör att vi kommer få räkna med att ligga ute med pengar tills bidrag förhoppningsvis är beviljat. Beslut om bidrag fattas sedan formellt under våren, så OM vi får något så lär det dröja till 2014.

Kort resumé om bidragen: söks hos Länsstyrelsen och är till lika delar EU-pengar och pengar från PTS. Man kan söka för entreprenad (gräv- och plöj), kanalisation (slang o skåp) och projektering, men inte för fibern och aktiv utrustning. Vi kan få ca 1 miljon i bidrag.

Mvh Oscar