Lite nytt från oss…

Det har varit tyst från oss ett tag, men det betyder inte att vi legat på latsidan…

Sista oktober närmar sig och vi är i sluttampen av att få in alla anslutningsavtal. Just nu har vi fått in 143 avtal och vi har några kvar att få in ännu. Även pengarna har trillat in i bra takt vilket gör att vi har en god likviditet den närmaste tiden.

Etapperna tillsammans med Vattenfall rullar på bra. Mellby är i princip klart och även borta i Guthult och Vågerse rullar det på.

Vi planerar nu för att kunna komma igång med vår egen slangförläggning till våren. Just nu har vi kontakt med två möjliga entreprenörer som kan hjälpa oss med att plöja ner slang. Vi hoppas kunna göra klart med någon av dem under den närmaste månaden och sedan är det dags att börja detaljprojektera de olika delsträckorna i vårt område. Då kommer det vara viktigt med ett bredare engagemnag för att vi skall kunna hitta den bästa sträckningen för vårt nät. Vi behöver vara ute i terrängen och titta och även prata med markägare för att få med allas önskemål så nätet stör så lite som möjligt.

Parallellt tittar vi också vidare på frågan om vilka tjänsteleverantörer vi skall ha i vårt nät. Vi har varit i kontakt med ett antal olika och vi ska sammanställa de olika underlag vi har fått för att kunna gå vidare.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 november.

Det är fortfarande öppet för fler intresserade så värva gärna några till, det lönar sig för oss alla!!

/Oscar

 

200.000 Euro…

Hej,

igår fördes upgiften på tal att projektet max kan få 200.000 Euro i kanalisationsstöd.

Detta stämmer inte, men om vår ansökan skulle hamna på ett högre belopp så kräver reglerna att vi genomför en mer omfattande och formell upphandling av projektets ingående delar, och det krånglet slipper vi gärna. Det finns alltså goda skäl att hamna lägre…

För den som vill fördjupa sig ytterligare kan man läsa mer på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx

/Oscar

Tack för igår!

Vi tackar alla som kom på medlemsmötet i bygdegården igår! Vi räknade in 72 röstberättigade plus ett antal ytterligare nyfikna.

Mötet beslutade att gå vidare med projektet enligt följande:

  • Föreningen beslutar att gå vidare med projektet
  • Föreningen uppdrar åt styrelsen att bygga ett fibernät till en maxkostnad av 27000 kr (eller 20000 kr vid stöd)
  • Varje medlem bidrar med högst 3 dagsverken med möjlighet till friköp
  • Styrelsen väljer tjänsteoperatör(er) i ett senare skede efter grundlig utredning tillsammans med en särskild arbetsgrupp. Såväl kostnad, utbud, tillförlitlighet mm skall beaktas.

Vad händer nu?

  • Vi kommer teckna ett anslutningsavtal med varje medlem för anslutning av resp fastighet (avtalet blir klart efter styrelsemötet på måndag, men ni hittar ett utkast här).
  • Varje medlem ombeds betala in en dellikvid på 5000 kr till vårt bankgiro 879-7573.
    Vi behöver ha pengarna senast inom en månad, men gärna tidigare.
  • Styrelsen fortsätter arbetet med att planera upphandling av gräv/plöj-entreprenad, material och fiberdragning samt operatörsfrågan

Tack för ert stöd!

/Styrelsen

 

Nu 99!

Nu har vi strax passerat 100-strecket i anslutna fastigheter och de fördelar sig enligt följande:

Bönhult: 2
Edared: 1
Grevared/Frigärde: 14
Gallåsen: 7
Guthult/Rygga: 10
Höga/Gärdsås/Dunevad: 13
Mällby: 11
Fotskäl: 2
Sträte: 15
Sörvilg: 3
Törestorp: 3
Vilg: 7
Vågerse: 11

Av integritetsskäl avstår vi från att lägga ut medlemsregistret här på nätet. Kontakta oss om du har några frågor…