Lite info om kommande månader…..

 

 Styrelsen beslutade 17/12-12 att nästa inbetalning som medlemmar ( med anslutningsavtal ) skall göra till föreningen är senast 31/3-13 och är 10.000 Kr.  Fråga har inkommit om möjligheten att göra en större inbetalning ”i förtid”.
Mötet beslöt att de medlemmar som vill betala in i förtid kan göra så.
Om inbetalning överstiger slutpris så gör föreningen en återbetalning i efterhand.

Vad behövs pengarna till…
 Ja, det som Vattenfall har grävt ner slang åt oss i samband med deras elkabel grävningar  kommer vi att få en räkning till våren och det är kanske 20-25 km. som dom har grävt ner åt oss.
Det exakta meter talet kommer vi få reda på sen. (slangen har vi redan betalat)

Sen håller vi på att få klart med en entreprenör som kan börja med dom kvarvarande sträckor  som skall plöjas, sträckorna som är ihop ca 35-40 km. och om vädret tillåter så ska dom börja i februari.
Meningen är att all slang ska vara nergrävda till hösten.

Lite ekonomi…
På kontot finns ca 642.000 kr.
och utgifter som vi har haft hittills ca 191.500 kr.(nästan allt på slang som vi har betalat till vattenfalls grävningar).

Lite om operatörer….
Det finns 2 tjänsteleverantörer kvar (Telia och Bredbandsbolaget) som vi skall ha möte med i Januari och det är fullt möjligt att ha två operatörer om dom fyller kraven om öppet nät  så vi inte går miste om bidrag.

  /Styrelsen

Statliga bidrag

Statliga bidrag som delades ut i höstas (600 miljoner kronor) i bredbandsstöd i budgeten för att hushåll på landsbygden ska få tillgång till uppkoppling på minst 100 megabit i sekunden räckte tyvärr inte till oss den här gången men vi står kvar i kön i väntan på nya pengar.

Lite kopierat från länsstyrelsens hemsida:

Den 23 november 2012 beslutade Jordbruksverket om fördelning av regeringens 600 miljoner som avsattes i årets höstbudget. Västra Götaland fick 127 miljoner – nästan 40 miljoner mer än beräknat.
Tack alla engagerade landsbygdsbor!

Vi har i november 2012 drygt 100 ansökningar som står i kö för stöd. De 127 miljonerna beräknas räcka till de 40 första ansökningarna. Handläggningen startar nu i slutet av november och vi börjar då kontakta
föreningarna i turordning för kompletteringar.

Om det här kan ni läsa mer om på följande länk:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx
På den här länken finns hela kölistan:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/Lista%20ans%C3%B6kningar%20i%20k%C3%B6%20med%20logga.pdf

Hej alla medlemmar och icke medlemmar.

Är du inte medlem?

Det finns fortfarande chans att gå med till samma kostnad som alla andra (max 27000 kr).  Vi tar emot ansökningar
fram till 31 oktober, men då behöver också anslutningsavtal lämnas in, samt insats, medlemsavgift och första
delbetalning vara gjord (totalt 5500 kr).
Kontakta ordf Oscar Abrahamsson för mer info, eller gå direkt in på Medlemsansökan ( på hemsidan ) och registrera dig!

Är du redan medlem?
Vi samlar just nu in anslutningsavtal. Vi har fått in nästan alla, men om du har glömt skicka in, gör detta snarast
till Oscar Abrahamsson, Höga Skräddarns, 51996 FOTSKÄL eller till någon i styrelsen (se hemsidan för namn).
Senast den 31 oktober skall första dellikviden om 5000 kr vara insatt via föreningens bankgiro 879-7573!

Just nu är vi över 160 medlemmar.

Extra årsmöte (stämma)

Hej!
 
Extra årsmöte (stämma) hålls onsdagen den 29 augusti, kl. 19 i Fotskäls
bygdegård.
 
På extrastämman skall formella beslut fattas angående projektets sjösättning,
budget och antagande av entreprenör som skall bygga och koppla in nätet. Kom
och gör din röst hörd!
 
Medlemsavgiften skall vara betalt för att kunna rösta på mötet!
 
Nu är vi 149 st. medlemmar i fiberföreningen.