Beställa plöjning på tomt

Hej!

Det är medlemmens eget ansvar att lägga ner slang från vår avlämning och fram till huset. För en del av er fungerar det säkert bra att detta görs av vår entreprenör Elving mot en extra kostnad.

Är du intresserad av att få hjälp med detta, tag kontakt med Per J i styrelsen på 0705-361116!

OBS att på din egen tomt är du helt ansvarig för att ge information om vad som finns dolt under mark, t.ex. avlopp och trådar för robotgräsklippare…