Nytt tjänsteavtal

Hej!

Under vintern har styrelsen tagit in offerter och jämfört olika erbjudande då nuvarande tjänsteavtal upphör i år. Vi vill därför presentera vårt förslag för alla medlemmar så att beslut kan fattas om ett nytt avtal. Vi kallar därför till ett:

Extra medlemsmöte i Fotskäls fiberförening
Onsdagen den 21 mars, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.
På mötet kommer ett nytt tjänsteavtal att presenteras och beslutas.
Välkomna!

Styrelsen