Var finns ledningarna?

Var finns ledningen ?

Om du ska gräva, eller planerar att gräva bör du begära en ledningsanvisning.

Det är en kostnadsfri tjänst som nätägare tillhandahåller för att förhindra avgrävningar och ledningsavbrott.

För att inte missa någon nätägare ska anmälan göras till: www.ledningskollen.se. Det är en tjänst som sköts av Post och Telestyrelsen.

Normalt sker utsättning inom fem arbetsdagar. Vid akuta ärenden kan en kostnad tillkomma.

Villkor och precision vid kabelanvisning

Alla skador som uppstår på ledningsnät (även sökband) i samband med markarbete INNAN utsättning skett är ersättningsskyldiga.

Efter utsättning får markarbete påbörjas. Inom två meter åt vardera håll från ledningens markerade läge får endast handschaktning ske.

Om en ledning eller sökband vid ledning av misstag skadas i samband med markarbete kontakta: www.fotskalsfiber.se  0320-715218

En utsättning är giltig i 30 dagar

Kostnader

Karta över begärt område är gratis. Kartan är bara en översikt och är inte att jämföra med en utsättning. Avvikelser av ledningens läge kan förekomma

Fysisk anvisning på plats, sk. utsättning, av ledningens läge inom fem arbetsdagar från begärd utsättning är gratis.

Vid begärd snabbare utsättning samt vid upprepad utsättning på samma område tillkommer en avgift

Fotskäls fiberförening 2013-10-01