Vid fel

Fel kommer att uppstå. Troligtvis kan två fall hända, att fibern går av eller att utrustning går sönder. Beroende på vad det är kontaktar du Telia eller oss.

Föreningens ansvar är fibernät med fiberkonverter. Telia ansvarar för digital-TV-box och Smart box samt deras tjänsteutbud.

För att enkelt kunna avgöra var felet är, titta på er konverter. Det är den boxen det står cts på. Den har tre lampor på framsidan. En grön: Power som indikerar att det finns ström till konvertern. En gul: TX som indikerar att kontakt mellan konverter och smartbox. (rauter)     samt ytterligare en gul/grön :FO som indikerar att det finns kontakt mellan konvertern och föreningens nod .Vid normal drift skall alla tre lampor lysa eller blinka. Om fel uppstår bör någon eller några av lamporna slockna . Med hjälp av dessa lampor kan man härleda vart felet ligger.

Om fibern är OK.

Om någon av tjänsterna; bredband, TV eller bredbandstelefon fungerar så är det inte fel på fiberförbindelsen till din anläggning.

Pröva då det vi kallar ”norsk reset”. Stäng av all utrustning, dra ut nätsladdar. Sätt in sladdarna och starta upp allt igen. Oftast fungerar allt bra nu.

Om felet är i tjänsterna – dessa fel kan vara att ni har TV men inte bredband eller telefoni – ring Telias support 90200!

Om fibern inte är OK.

Om fibern är avgrävd – kontakta styrelsen snarast:

styrelsen@fotskalsfiber.se

Det kan påverka andra också. Den som grävt av kommer att debiteras kostnaden för reparationen. Vi har avtal för snabb service.

Det finns en kostnadsfri tjänst för utsättning av fiber och elkablar innan man gräver. Grävare vet hur man gör. Titta på:

https://www.ledningskollen.se/

Om du misstänker att fiberkonvertern är trasig kontakta också styrelsen. Vi har några extra i reserv som vi kan snabbt sätta in. Kostnaden för en ny får du själv betala. Vi har även några reserv nätaggregat till dessa. De brukar ibland gå sönder.

Om det är annat fel kontakta oss: styrelsen@fotskalsfiber.se

Goda råd:

1) Koppla bort den gamla fasta telefonledningen från ditt hus om du har bredbandstelefoni. Åskan leds oftast via telefonledningar.

2) Stäng av all elektrisk utrustning vid åskväder. Dra helst ur kontakterna. Ett snabbt sätt är att slå av huvudbrytaren. Det sparar mycket bekymmer. Åskan kan förstöra isolationen i nätaggregat så att de fungerar ett tag till, men sedan går i sönder eller börjar brinna.

3) Slå inte av elektronisk utrustning som Smart-box och låt nätaggregaten sitta i vägguttagen. I tomgång stiger spänningen på dessa omformare, vilket gör att de blir varma och går fortare i sönder. På nätterna har vi också höga spänningar på nätet här på landsbygden. Det är bättre att låta utrustningen vara på eller dra helt ur nätdelarna ur kontakterna.

4) ”Norsk reset” fungerar oftast när något blir fel!

Länk till dokument med bild på konvertern