Felaktig räkning

Hej!
Telia har strulat till det. De har av misstag skickat ut räkningar för frivisningen av de extra TV-kanalerna.  Detta är fel. BETALA INTE DENNA RÄKNING.

Ni som har annars extra kanaler med Telia kommer att få denna kostnad krediterad på nästa räkning efter att ni betalat denna räkning. Victor Kohl på Telia beklagar detta strul.

Styrelsen

Frivisning av Telia-paket stor

Från och med nu till början av januari har alla Teliakunder i vårt nät tillgång till Telias tv-paket Stor. Det betyder ett flertal nya kanaler och play-tjänster. Telia gör detta som en good-will efter vårens klantiga uppdatering av switchar i noden som sänkte vårt nät ett par dagar och längre för vissa medlemmar.

Hösthälsningar!

Styrelsen

Internet-telefonen

Telia avslutar möjligheten att använda telefon via bredband. Se nedan:

Uppdaterad information om er bredbandstelefoni via adapter

Som vi tidigare informerat om kommer vi sluta stödja bredbandstelefoni via adapter. Istället kommer de fåtal boende i ert fastighetsbestånd som idag använder bredbandstelefoni via adapter, få tillgång till Hemtelefoni via mobilnätet. Under vecka 34 kommer dessa användare få bifogad information i sin brevlåda.

Behöver de boende som har tjänsten göra något?

Den 31 oktober 2023 upphör bredbandstelefoni via telefoniadapter. De boende behåller samma telefonnummer och kommer automatiskt få hem ett simkort på posten under oktober månad. För att den nya hemtelefonitjänsten ska fungera behöver de stoppa i simkortet i en mobiltelefon senast 31 december 2023.

telia.se/hemtelefoniviamobilnat hittar du som fastighetsägare och de boende som berörs av förändringen mer information och svar på vanliga frågor.

Vid frågor kan du som Fastighetsägare kontakta vår Fastighetsägaringång på 020-30 00 60 vardagar 09.00–16.00

(Tisdagar 09.00–15.00)

Vid frågor från de boende kontaktar de Kundtjänst på 020-20 20 70.

Vänliga hälsningar

Telia

Årsmötet 2023

Ett tjugotal medlemmar hade mött upp till årsmötet.

Mötesordförande Per Blomgrenpresenterade föreningens ekonomi och bokslut. Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet.

Johan Kling och Christian Johansson invaldes som nya styrelseledamöter som ersatte Hasse Johansson och Janne Lindström som avgått. Resten av valen var omval.

Avbrottet i Telias tjänster diskuterades på mötet. Telia har också meddelat att de kommer att upphöra med ip-telefoni. Vi har för närvarande en fast avgift för ip-telefoni som ingår i varje medlems avgift. I framtiden kommer detta att ersättas med ett SIM-kort till Telias mobilnät med fria samtal och sms, men ingen datatrafik. Troligtvis sker detta byte när nuvarande avtal upphör om cirka 2 år, om inte förr. Undersök därför i god tid om eventuella larmknappar för äldre och liknande utrustning kommer att fungera med mobilnätet när ip-telefoni kopplas ned.

Innan årsmötet avslutades med kaffe och kanelbulle avtackades Hasse Johansson och avgående valberednings-sammankallande Marcus Andersson med blommor.

Trevlig sommar!

Styrelsen.

Internet nere…

Som vi alla har märkt har internet varit nere i över ett dygn. Omkopplingen som Telia gjorde, som skulle ta 30 minuter, har dragit ut på tiden. Men nu skall många börjat få tillbaks internet.

Pratade med Telia support för fiberföreningar. Ett script rullar nu och gör om flytten från Telia till Zitius. Scriptet skall tydligen fungera, medlemmar hos oss har fått det att fungera. Man kan se själv om det fungerar. Då tilldelas routern ip-adress som inte börjar på 10. , vilket är Zitius ip-adresser. Min felaktiga ip var 10.154.21.

När Telias switchar i noden är uppdaterade skall vi automatiskt få nya ip-adresser. Dessa skall inte börja på 10.. För att skynda på detta kan man göra en kallstart av routern. Men det är ingen idé att göra det innan switchen i noden är uppdaterad.

Telia tror att detta skall ske under dagen. Jag får mer information innan de går hem kl. 16. Det skall sitta en tekniker och övervaka detta hos Telia tills det blir klart. Kallstarten tar tid. Speciellt routern kan man behöva vänta långe på innan den startat upp korrekt och slutat läsa ned programvara.

Jag tänker prata med chefen för support hos Telia om information till kunder. De borde informerat bättre om deras problem.Jag har också begärt ett samtal med Telias säljare ansvarig för oss, om hur de tänker bättre på sitt anseende hos våra medlemmar. 

Trevlig dag!

Jonny

Årsmöte

Styrelsen beslöt på sitt möte den 4 april 2023 att årets årsmöte skall hållas tisdagen den 23 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På programmet är sedvanliga årsmötesfrågor.

Föreningen bjuder på goda bullar och kaffe!

Styrelsen

Styrelsemöte 24 januari, 2023.

Styrelsen beslöt på mötet att höja nätavgifterna för att täcka ökade kostnader.
De nuvarande avgifterna och beslutad avgift efter höjning är:
– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år. Ny avgift:3925 kr/år
– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal. Ny avgift 1035 kr/kvartal
– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år. Ny avgift: 415 kr/år
De nya avgifterna kommer att faktureras ut till medlemmarna i februari i år,
Styrelsen beslöt att omedelbart justera denna denna paragraf.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.

Styrelsemöte

Igår tisdagen den 6 september hade styrelsen ett möte i Mejeriet inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till tisdagen den 27 september, kl. 18 i Fotskäls Bygdegård i den stora biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Föreningens ekonomi kommer att presenteras. Inga större frågor är aktuella.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp!

Välkomna!

Styrelsen.

Årsmöte 2021

Ett tiotal medlemmar hade samlats vid Bygdegården i den vackra septemberkvällen den 6 september.

Årsmötet hölls utomhus för att minska Coronarisken och klarades av på under en timme.

Årsmötet gick igenom årsredovisningen för 2020 och konstaterade att föreningen gjort en mindre vinst innan avskrivningar. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket årsmötet beviljade.

Ordförande Per Blomgren avgick som ordförande och avtackades med blommor. Jonny Hylander valdes som ordförande på ett år. Som ledamöter på 2 år valdes Hasse Johansson och Per Blomgren, på 2 år nyvaldes som ledamöter John Björnberg och Janne Lindström. Ulrika Rosell Nilsson avgick som ledamot och avtackades med blommor.

Valberedningen inför nästa årsmöte består av: Rolf Levinsson (sammankallande), Markus Andersson och Tore Olofsson.

Årsmötet diskuterade underhåll av fibernätet, bland annat kopplingsskåpen ute i nätet.

När det började skymma avslutades årsmötet av ordföranden.