Flytta?

Vad gäller om du planerar att flytta?

Om du är medlem i Fotskälsfiber är det enklast om den nya fastighetsägaren övertar ditt medlemskap i vår fiberförening. Meddela därför oss att du föreslår att den nya fastighetsägaren vill bli medlem i vår förening och att den övertar din insats (250 kronor).

Alternativt kan du begära utträde ur föreningen. Du får då du din insats utbetald (250 kronor). Den nya fastighetsägaren måste då söka medlemskap och betala insats om den vill vara med i föreningen och ha fiber.

Meddela oss alltid vem det som övertagit din fastighet: namn, telefonnummer och e-mail! Använd gärna formuläret för medlemsansökan på denna hemsida!

Om du också har fibertjänster blir det lite mer komplicerat. Enklast är om du kan avtala med din fastighets nya ägare att de åtar sig dina förpliktelser mot föreningen enligt tjänsteavtalet mellan föreningen och dig. Det går också att säga upp tjänsteavtalet, men det tar tid och är troligtvis inte aktuellt då den nya fastighetsägaren förmodligen vill fortsätta att ha internet och TV via vår fiber.

I avtalet med Telia finns en kostnad för avtalsöverlåtelse angiven, den är 1200 kronor. Vi är osäkra på hur den kostnaden tas ut. Hittills har den inte debiterats.

Ring till Telia och meddela att du flyttar. Det är speciellt viktigt om du använder den fasta telefonen vars fasta avgift ingår i vårt basutbud. Du måste säga upp din telefon eller flytta den när du flyttar. Ett annat viktigt skäl att ringa Telia är att du inte skall bli betalningsansvarig för de betal-filmer som den nya fastighetsägaren kanske tittar på när de flyttat in. Du måste därför meddela Telia att du flyttat. Annars finns du kvar på fastigheten som kund och du blir då betalningsansvarig till Telia!

När du flyttar så lämna kvar all utrustning som du erhållit av oss (fiberkonverter, smartbox, HD-TVbox, fjärrkontroll, kablar mm). Dessa tillhör Telia och oss! De nyinflyttade får när de flyttat in ringa Telia och starta upp fibertjänsterna igen på utrustningen på samma sätt som du själv startade upp dem!

Om du utökat dina tjänster med extra kanaler mm. från Telia utöver det basutbud som föreningen erbjuder så är det en affärsförbindelse mellan Telia och dig. Du måste själv avsluta denna affärsförbindelse. Exempel på ytterligare tjänster kan vara ytterligare en HD-TV box från Telia, snabbare fiberanslutning, fler kanaler etc. Tänk på att det kan vara uppsägningstid och överlåtningskostnad  för vissa tjänster och produkter.

Kontakta oss gärna om du har frågor!