Nästan där….

Hej!

De få kvarvarande felen och de sista anslutningarna som krånglat håller nu på att åtgärdas. I de närmaste dagarna är vår förhoppning att allt kommer vara i drift! Därefter kommer vårt nät att besiktigas som ett formellt avslut på byggandet.

Om det krånglar hos dig eller du har något problem med fiberinstallationen eller Teliasoneras leverans, kontakta därför snarast någon i styrelsen så vi får kännedom om det!

Teliasonera har redan skickat den första fakturan, så betala gärna in din faktura i tid!

Kommunens bidrag är klart. Vi kommer att få: 532 471 kronor.

Det statliga bidraget är delvis beslutat, det rör sig om över 1,2 milj. kr. Besked kommer snart.

För de som vill öka sin bredbandshastighet finns möjligheten att gradera upp anslutningen upp till 250 MBit/s för 249 kronor per månad hos Teliasonera. Vår revisor Gunnar Gustafsson har gjort detta och har med bredbandskollen.se lyckats komma upp i hastigheter på 280 MBit/s!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.