Styrelsemöte den 27 april, 2020.

Då Corona-epidemin härjar beslöt styrelsen att hålla styrelsemötet på distans. Vi använde Skype för ett gruppmöte. Efter inledande teknikproblem fungerade allt hyfsat. Den styrelsemedlem som pratade syntes i en stor bild på datorn.

Styrelsen beslöt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avvakta med årsmötet i föreningen. Inget datum bestämdes, men det är förmodligen inte troligt att mötet hinner ske innan sommaren.

Arbetet med årsredovisningen för år 2019 pågår. Revisorer beräknas få handlingarna inom snar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Om du flyttar eller flyttar in…

Någon medlem har fått problem med sin internetanslutning efter att de flyttat in. De har köpt ett hus där den tidigare ägaren har haft fiberanslutning och Telias tjänster. Det är då mycket viktigt att den gamla medlemmen avslutar sina eventuella extra tjänster med Telia. Den nyinflyttade medlemmen måste också kontakta Telia för att internetanslutningen skall kopplas på. De vill numera även veta personnummer för de nya medlemmarna. Vi registrerar inte medlemmars personnummer, så vi kan inte sköta denna uppgift.

Telia kan kontaktas via telefon 90 200 eller så kan tjänsterna kopplas på via hemsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

För mer information läs informationen om flytt i fliken ovan.

TV-utbudet skall vara tillgängligt utan att internet-tjänsterna aktiveras.

Östra Tostared och bättre wifi.

Hej!

Fiberföreningen Östra Tostared har nu bestämt sig för att ansluta sig till vårt tjänsteavtal. Inom en snar framtid kommer därför ett 90-tal Toastareds-hushåll att erhålla fibertjänster via vårt nät. På sikt finns det en önskan hos våra båda styrelser att stärka samarbetet och arbeta för en sammanslagning av föreningarna när deras nät är betalt. Östra Tostreds nod, som ligger vid infarten mot Dyrenäs, kommer att matas via vårt nät från vår nod.

Ett bättre wifi nät kan enkelt erhållas med ett meshat nät. Med utrustning från Asus (Lyra Trio, 1990:- från net-on-net: https://www.netonnet.se/art/dator/natverk/mesh/asus-lyra-trio-map-ac1750-mesh-2-pk/1005048.14356/) förstärks wifi-signalen så att nätet fungerar. I en test av meshade utrustningar (https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.703669/asus-lyra-trio/sida/2/omdome-och-betyg) hade denna en bra räckvidd, 13 m. Jag köpte den därför.

Installationen var mycket enkel, ladda ned en app till telefonen och svara på några frågor, som vad rummet heter där utrustningen står! I appen kan du även övervaka ditt wifi-nät. Du kan även namnge ditt nya nät och ge det ett lösenord som du kommer ihåg! Du ser även hur många utrustningar som är inkopplade och vad de heter. Wifi:n i vår Telia-router stängs enklast av med att trycka på wifi-knappen (ser ut som ett snett i) i 10 sekunder så att blått sken uppstår. Då är det gamla wifinätet avstängt. Äntligen har vi full wifi-signal som inte ”hackar”, till och med ute på altanen med den nya utrustningen!

Den första bilden visar centralenheten i det meshade wifi-nätet vid routern, hd-boxen och TV:n, den andra meshade sändaren ställde vi i köket. Enbart centralenheten är ansluten med en datakabel (ingår i köpet) till Telias router. Båda är anslutna till eluttag.

Här visas Telias router med wifi:n avstängd. Den lyser då blått ljus. Knappen att slå av är bredvid symbolen i.

Trevlig sommar!

Årsmötet

Ett tjugotal medlemmar hade mött denna vackra majkväll för årsmöte i föreningen. Ordförande Per Blomgren presenterade årets verksamhet och föreningens ekonomi. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet och en av revisorerna, Gunnar Gustafsson, berättade hur revisionen genomförts. Årsmötet viljade ansvarsfrihet för styrelsen.

I punkten val av förtroendevalda omvaldes alla. Valberedningens ordförande inför nästa år är John Björnberg.

Mötet avslutades av att några medlemmar berättade hur de löst frågan med hur man kan förstärka den svaga wi-fi signalen från Telias utrustning. Därefter serverades gott kaffe med dopp!

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 13 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På mötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelseledamöter och funktionärer att hållas och information om pågående verksamheten att ges. Aktuellt är samarbetet med Östra Tostareds fiberförening. Vidare kommer några medlemmar att berätta hur de löst problemet med svagt wifi-nät från Telias utrustning.

Kaffe med dopp.

Välkomna!

Fotskälsfibers GDPR-policy

Hej!

Under information hittar ni nu vår aktuella GDPR-policy. GDPR – General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation ersätter den svenska personuppgiftslagen.

I detta dokument finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nästa års avgifter

Vid senaste styrelsemötet den 5 november diskuterades nästa års budget. Enbart mindre höjningar krävs för att budgeten skall vara i balans.

De nya avgifterna är:

Kvartalsfaktura: 930 kronor per kvartal.

Årsfaktura: 3 620 kronor (100 kronor i rabatt) per år.

Enbart fiberanslutning, utan TV och internet (passiv medlem):360 kronor per år.

Vi ser gärna att fler betalar årsfaktura med faktura via e-mail. Det minskar våra kostnader och ger därför lägre avgift. Kontakta Per Blomgren om ni vill ändra till årsfaktura!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Wifi som är dålig?

Hej!

Många har problem med att wifi är dåligt eller att det är svårt att få kontakt med den nya utrustningen trådlöst med gamla datorer, läsplattor eller mobiltelefoner. Vi har varit i kontakt med Telia. Här nedan är en sammanfattning av deras svar i några punkter:

1) De uppmanar oss att läsa igenom deras Wifi-instruktion (www.telia.se/wifiguiden) och ändra kanske placering av routern.

2) Pröva att stäng av det nya 5 GHz-bandet så att routern bara kommunicerar med det gamla bandet 2,4 GHz och undersök om det blir bättre. Detta band har längre räckvidd men klarar inte så hög hastighet som 5 GHz-bandet, som har kortare räckvidd.

3) Köp en repeater från Telia eller något annat företag och pröva om det hjälper. Repeatern är en mottagare för wifi-signaler som förstärker signalen och sänder ut den igen. Den brukar se ut som en liten apparat som man sätter i en el-kontakt.

4) Är det fortfarande problem, ring 90 200. De kan kanske hjälpa dig vidare.

Är det fortfarande problem trots att ni försökt allt ovan, kontakta någon i styrelsen så samlar vi ihop alla frågor och försöker lösa det med Telia för alla i föreningen.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Styrelsemöte den 11 juni.

Hej!

På gårdagens styrelsemöte diskuterade vi bland annat anslutningen av Östra Tostared till internet genom vårt fibernät, EU:s datasäkerhet och den nya utrustningen.

I höst kommer vi att utarbeta nya rutiner för datasäkerhet och dessutom ha ett budgetarbete för nästa år.

Den nya utrustningen har en del upplevt att den har sämre wifi än den gamla, tvärtemot vad Telia sagt. Vi är i kontakt med Telia om detta och får se vad det mynnar ut i.

Inkopplingen av den nya utrustning går enkelt till i de flesta fall. Routern är bara att ersätta med den nya. Till TV-boxen måste koderna anges som ni fick till den gamla TV-boxen. Om ni inte har kvar dessa koder ring 90200 eller som sista utväg så skall vi ha en kopia av koderna i vårt arkiv.

Har ni två eller flera TV-apparater som skall kopplas in så måste ni ha separata koder till varje TV-apparat med TV-box. Om ni därför använder både den nya och den gamla TV-boxen måste ni kontakta Telia via 90200 eller deras hemsida och få nya koder.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Ny utrustning

Till er som ännu inte hämtat den nya utrustningen!

Det är några få medlemmar som ännu inte hämtat ut den nya utrustningen och signerat tjänsteavtal för den nya perioden med fibertjänster. Kontakta därför undertecknad eller någon annan i styrelsen så kan vi komma överens om en tid för att överlämna utrustning och signera avtal.

Bakgrunden är att fibernätet är nu uppgraderat till en högre hastighet 250MB/s. För att kunna utnyttja den nya hastigheten har Telia skickat oss ny utrustning; en ny ”smart-box” med bättre Wifi, en ny TV-box och en ny fjärrkontroll.

Utrustningen ägs av fiberföreningen och skall överlämnas till en ev. ny fastighetsägare om er fastighet säljs och avtalet med fibertjänster övertas. Anmäl även ny ägare till oss vid flytt.

Den gamla utrustningen ägs också av föreningen, men kan behållas av er för reserv (åska?) tills vidare (eller vara inkopplad till extra TV!). Utrustningen skall även i fortsättningsvis fungera. Vid eventuell flytt lämnas denna utrustning också kvar.

Fiberkonvertern som nu är inkopplad klarar 1GB/s och byts ej. Vill ni ha denna snabba hastighet så säljer Telia den tjänsten direkt till er för rabatterad kostnad.

Ifall något krånglar vid inkopplingen, ring Telias support tel: 90 200. Nämn att det rör sig om Fotskälsfiber ek. för. och vad ert problem är. Om det handlar om fibern fram till ert hus som krånglar, kontakta oss.

Trevlig kväll!

Jonny