Styrelsemöte

P1020760

Igår söndag 23 mars hade styrelsen möte. Till mötet var valberedning med dess ordförande Karl-Johan Bengtsson inbjuden inför årsmötet. Årsmötet kommer att vara den 26 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På årsmötet kommer årsmötesförhandlingar att ske med val av ledamöter och beslut om arvoden. Ett förslag till förtydligande och modifiering av stadgarna om hur en eventuell försäljning skall ske och hur eventuell vinst skall delas kommer att presenteras. Kaffeservering kommer att finnas.

Diskussionerna gick höga på styrelsemötet inför framtiden. I stort sett alla större byggnationer är avklarade och föreningen går över i en förvaltningsfas.

En ihopkoppling med Hajoms fibernät kommer att ske vid Mellby.

Det kommer att finnas möjlighet för nytillkommande medlemmar i Fotskälsområdet att ansluta sig till vårt fibernät. Vi skall försöka samla ihop några åt gången för att minimera kostnaderna för en anslutning. Om du är intresserad av en offert på en anslutning, kontakta Oscar Abrahamsson för närmare detaljer, tel. 0761-193377.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

(Klicka på bilden för en tydligare bild!)