Styrelsemöte den 8 februari, 2016.

Hej!

Igår hade styrelsen styrelsemöte. Inga större händelser har skett och arbetet med årsredovisningen pågår.

Några medlemmar har rapporterat att TV-bilden fryser, som om den tappar synk. Efter ett ögonblick blir bilden bra igen. Om detta fel uppträder ofta, flera gånger per kväll, så kontakta oss så skall vi försöka ta reda på vad det beror på. En möjlig orsak kan vara att ljussignalen är för dämpad (svag) fram till er fastighet.

Styrelsen har tillsammans med föreningens revisorer initierat ett arbete att både stärka och förtydliga styrelsens inre arbete genom att skapa tydliga rutiner men även att formalisera den externa revisionen.

Flera har hört av sig sig och vill ansluta sig till vårt nät. Det går bra, vi tar fram offerter i varje fall för vad en anslutning kommer att kosta. Kontakta Urban eller Per för närmare information. I områden utanför föreningens normala arbetsområde rekommenderar vi att en ny förening bildas, där det är möjligt kan de senare hyra anslutningsfiber av oss.

Årsmötet har bestämts till måndagen den 23 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

Nästa styrelsemöte är den 25 april. Till detta möte kommer valberedningen att inbjudas, med dess sammankallande Tore Andersson i Mellby.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.