Snart är allt klart

 

DSC_0136

Foto: Per Johansson

Per från styrelsen har tackat av våra anlitade grävare Anders och Elving vid en enkel lunch. Dessutom fick de från föreningen två jackor med lämplig text.

Den sista grävningen pågår. Det är från Fotskäl ut mot Kronäng. En liten bit grävning i Grevared, som blivit fördröjd på grund av ägarbyte i en fastighet, kommer också att ske så fort som det är möjligt och när de nya ägarna tillträtt.

I noden i Bygdegården är cirka 75% av våra medlemmar anslutna till nätet. Eltel kopplar alla fastigheters fiber via en switch (en slags växel) till några inkommande fiber från Telia. Totalt sju switchar med 24 ingångar är installerade, totalt 168 lediga ingångar. Dessa samlar ihop alla fibrer. Mellan kopplingsplinten med fibrerna hem till medlemmarna och switcharna kopplas ”patchas” varje medlem med fiber. Dessa behöver inte svetsas, utan har kontakter. Eftersom vårt arbete har forcerats och några nya medlemmar har tillkommit under sommaren har Telia och Bynets administrativa rutiner ej hängt med i svängrna. Listorna med Telias kunder och Bynets lista med vilken fastighet har fiber stämde dåligt när arbetet påbörjades och var inte uppdaterade av dem, men allt är korrigerat nu.

I vår förening har vi 167 stycken anslutningar till tjänster.

Totalt har vi 168 medlemmar och 1 tjänsteköpande kund (ishallen), 7 stycken medlemmar vill ej ha Telias tjänster. Däremot vill 5 medlemmar ha två anslutningar.
Det medför att antalet anslutningar blir 168-7=161+1+5=167 stycken!

Styrelsen är intresserad av få reda på hur vi skall administrera faktureringen av avgifter från medlemmarna. Det vi vill ha reda på är följande frågor:

Betalningsperiod

Avgiften nedan inkluderar dels gruppabonnemanget hos Teila (tjänsteavgiften) och föreningens kostnader för att upprätthålla nätet (nätavgiften) För passiv medlem utgår en reducerad nätavgift.
Hur ofta vill du betala din tjänste- och nätavgift? *

Papper eller elektroniskt?

På vilket sätt vill du få fakturan *

Svara snarast på dessa frågor på vår enkäten på länken:

https://docs.google.com/forms/d/1i6bIt46rC-psj03ZbEgv-V9pHG8QkMFKTTjnC0ipZO4/viewform

Med soliga septemberhälsningar,

Styrelsen.