Årsmötet 2023

Ett tjugotal medlemmar hade mött upp till årsmötet.

Mötesordförande Per Blomgrenpresenterade föreningens ekonomi och bokslut. Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet.

Johan Kling och Christian Johansson invaldes som nya styrelseledamöter som ersatte Hasse Johansson och Janne Lindström som avgått. Resten av valen var omval.

Avbrottet i Telias tjänster diskuterades på mötet. Telia har också meddelat att de kommer att upphöra med ip-telefoni. Vi har för närvarande en fast avgift för ip-telefoni som ingår i varje medlems avgift. I framtiden kommer detta att ersättas med ett SIM-kort till Telias mobilnät med fria samtal och sms, men ingen datatrafik. Troligtvis sker detta byte när nuvarande avtal upphör om cirka 2 år, om inte förr. Undersök därför i god tid om eventuella larmknappar för äldre och liknande utrustning kommer att fungera med mobilnätet när ip-telefoni kopplas ned.

Innan årsmötet avslutades med kaffe och kanelbulle avtackades Hasse Johansson och avgående valberednings-sammankallande Marcus Andersson med blommor.

Trevlig sommar!

Styrelsen.