Preliminär driftstart

Glada nyheter – preliminärt datum för färdigt nät!

Vid mötet i Bygdegården den 25 februari  lämnade många medlemmar in sina egna avtal om fibertjänster. Men vi saknar många!

För att Telia skall kunna behandla vår beställning vill de ha en lista med ingående fastigheter och deras ägare. Telias leveranstid är lång. Vi vill därför snabbt bli klar med denna lista för att inte fördröja arbetet.

Planerad driftsättning av fibernätet bedöms ske i mitten av oktober. I april kommer blåsning av fiber att påbörjas. Dosor för fasadmontage kommer att utdelas med instruktioner. För de som gräver ned rören, böj dem inte för tvärt. Krökningsradien skall vara större än 50 cm.

Lämna därför in avtal om fibertjänster snarast till någon i styrelsen eller skicka ett meddelande om att ni inte vill ha fibertjänster.

Årsmötet kommer att hållas i Bygdegården den 13 maj, kl. 19.

Styrelsen