Montage av fasaddosor och påminnelse om tjänsteavtal

Hej!Två viktiga meddelanden:Fasadmontering av dosor och Tjänsteavtal.

Fasadmontering av dosor.
===================

Styrelsen arbetar nu målmedvetet för att få igång vårt fibernät i år. Vi måste nu ha hjälp av alla medlemmar att snabbt montera dosor och gräva fram slangen från tomtgräns till husvägg, som vi nämnde på sista mötet i Bygdegården. Vi har anlitat DE Teknik att blåsa fiberkabel i slangarna med start i mitten av april, med början på den sträcka som är från Bygdegården mot Vilg vidare till Rygga, Knalta och Vågerse. Exakt i vilken ordning är inte bestämt ännu. De övriga områdena blåses så fort vi kan, vi strävar efter att ha plöjt färdigt slangen i månadsskiftet maj/juni.

Fibern till oss medlemmar avslutas med en dosa på fasaden. Från denna dosa skall det monteras en böjligare fiber, fibersvans, in i huset. Montaget av dosan på fasen och fibersvansen görs av medlemmarna. Instruktioner med ritning medföljer dosan.

Fasaddosorna och fibersvansarna finns nu att hämta. Tore och Barbro Andersson lämnar ut till de som bor i Mellby, Martin Johansson i Törestorp till de i Grevared, Ann Iberius Orrvik till Edared. Toyota i Fotskäl till övriga.

På Toyota kan också de som behöver längre fibersvansar än tio meter hämta fibersvans och fasaddosa. Det finns tre längder att välja på; 10, 20 och 50 meter. Tänk på att det ska finnas ca två meter fibersvans kvar ute i fasaddosan för att det ska gå att svetsa ihop den med den fiber som blåses fram till varje fastighet, det måste även finnas 50 cm fibersvans kvar på insidan i huset för att ansluta fiberkonvertern som levereras senare.

Tio meter är standardlängd på fibersvansen, för de som vill ha längre tillkommer en avgift som motsvarar mellanskillnaden på priset gentemot standard. De som vill ha 20 meters fibersvans betalar 50 kr,  50 meter kostar 200 kr. Betalningen görs kontant i jämna pengar i samband med att man hämtar dosan och fibersvans på Toyota.
Det brådskar att montera dosor och fibersvans. Om slangen, fasaddosa och fibersvans inte är färdiga i tid kan vi inte blåsa fibern till berörd fastighet.  För att hålla nere kostnaderna för föreningen är det viktigt att vi inte behöver komma tillbaks till någon fastighet som inte är klar. De merkostnader det innebär för föreningen kommer i så fall att faktureras fastighetsägaren.

Ni som behöver hjälp att montera era dosor kan fråga hos den ni hämtar dosan, så kan de ge er namn på några föreningsmedlemmar som erbjudit sig att hjälpa till med montage.

Om det fattas slang, markerings-nät och skarvstycke till slangen för att nå fram till husväggen hör av er till Per Johansson på tel 0705-361116 så får ni det  material som fattas.
Hos er som det ännu inte är plöjt, markera gärna vart till ert hus som slangen ska dras så att vi slipper att skarva slangen i onödan.

Tjänsteavtal
==========

Några medlemmar saknas fortfarande i listan över tjänsteavtal. Hör av er till styrelsen med ett underskrivet avtal om ni vill ha telefon, internetanslutning och TV från Telia i er fiberanslutning. Ifall ni inte vill ha några tjänster (telefon, internetanslutning och TV) i fibern, meddela oss också gärna så vi vet!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen