Styrelsemöte

Måndagen den 25 mars hade styrelsen möte i Urbans lokaler i mejeriet. På dagordningen var aktuella frågor i föreningen.

Nedplöjningen av rör fiber har uppehåll, då tjälen på en del håll är upp till 60 cm. Så fort tjälen går ur återupptas plöjningen.

Starten av blåsning av fiber skjuts därför fram några veckor till slutet av april. Då kommer fibern att blåsas fram till kopplingsboxarna på fasaderna.

Telia har efter förhandlingar gått med på att föreningen har öppet nät och kollektivt avtal, vilket krävs för statligt bidrag.

Styrelsen kommer att föreslå en modifiering av stadgarna till stämman maj. Modiferingen ger möjlighet för markägare att erhålla intrångsersättning om föreningen försäljs i en framtid.

P1020591