Bidrag…

Hej!

På den aktuella bidragslistan är vi nu på plats 36…

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/lista-ansokningar-i-ko-ny.pdf

Och intressant nog är har listan vuxit till inte mindre än 110 föreningar. De har alltså 3 år i kö med nuvarande takt.

Observera att ny tilldelning av medel inte kommer ske förrän i höst, då vi hoppas vara i princip klara. Detta gör att vi kommer få räkna med att ligga ute med pengar tills bidrag förhoppningsvis är beviljat. Beslut om bidrag fattas sedan formellt under våren, så OM vi får något så lär det dröja till 2014.

Kort resumé om bidragen: söks hos Länsstyrelsen och är till lika delar EU-pengar och pengar från PTS. Man kan söka för entreprenad (gräv- och plöj), kanalisation (slang o skåp) och projektering, men inte för fibern och aktiv utrustning. Vi kan få ca 1 miljon i bidrag.

Mvh Oscar