Planerad driftstörning

Under vecka tre, 14 till 15 Januari kan det att förekomma kortare avbrott i uppkopplingen, ca 30 sekunder.
De som berörs är de som vi varit tvungna att svetsa om efter driftsättningen.
Arbetet görs för att kunna dokumentera alla fiber inför slutbesiktningen i slutet av Januari