Styrelsemöte

Hej!

 

Igår hade styrelsen möte. Vi diskuterade den kommande besiktningen av vår fiberanläggning. Vi har ännu inte fått alla underlag och mätprotokoll från ByNet. Besiktingsmannen från ÅF kommer att granska vår anläggning för att verifiera att den uppfyller alla krav.

Vårt fibernät fungerar som det skall, vi har inga driftstörningar som vi känner till. Ifall någon planerar att gräva i närheten av vår fiberledning så kontakta gärna Per i styrelsen innan. Då kan han märka ut ledningens läge, så den inte blir avgrävd. Kostnader för reparation av avgrävda ledningar är dyrt och den som gör det är ansvarig….

Både bidragen från kommunen och länsstyrelsen är klara och beslutade! För att vi skall få pengarna utbetalade krävs mycket underlag. Vi håller på och sammanställer det. Kommunen kräver inte bara kopior på våra fakturor utan också underlag på att vi verkligen betalt dem…

Med vänliga vinterhälsningar,

Styrelsen