Styrelsemöte i juni

 

P1020674

Vid styrelsemötet i veckan medverkade John från ByNet (till höger i bilden). Styrelsen diskuterade tidsplanen för det fortsatta arbetet med ByNets representant. Några sträckor var för klent dimensionerade (för få fiber) och en fiberdragning kommer att göras om.

Arbetet löper på som planerat. Plöjningen av fiberrör kommer att vara avklarad i sommar. Parallellt kommer fiberblåsning och svetsning av fiber att ske med minst ett och ibland flera arbetslag från ByNet (läs: deras underentreprenör DE-Teknik). Under hösten kommer nätet att provas, noden att installeras och inkopplas till den dragna fibern och vår förhoppning är att allt är klart under senhösten!

Föreningen har ju som alla vet sökt både kommunalt och statligt bidrag. Kommunen är nu på väg att betala ut sitt bidrag. Bidraget syftar till att ge förutsättningar för moderna telekommunikationer på landsbygden, i detta fall Rygga med omnejd. Det statliga bidraget kan även komma snabbare, då en omfördelning mellan länen nu sker.

Men vi behöver ändå få in pengar för att betala våra entreprenörers fakturor då bidragen tar tid innan de betalas ut. Glöm därför inte att betala in den sista fakturan på 5000 kronor i ägartillskott före den sista juni!

När nätet invigs har det kommit förslag från flera, bland annat Catharina Johnsson, att vi skulle inviga det hela med en fest. Den idén tyckte styrelsen var trevlig!

Trevlig sommar!

Styrelsen