Möte med Telia om installation av noden i Bygdegården och inkoppling av fiber.

P1020687

Idag hade representanter från styrelsen (Håkan, Per och Jonny) ett möte med projektledare Henrik Fohlin från Telia (den andra från vänster på bilden), Mats Glader (till vänster på bilden) från Eltel, John från Bynet och Daniel med kollega från DE Teknik.

Vi diskuterade det fortsatta arbetet och installationen av noden i Bygdegården. Noden kommer att driftsättas den 30 augusti. Tills dess skall DE Teknik installera ett stativ i källaren på Bygdegården där noden skall stå. Noden består av 8 stycken switchar med 24 stycken anslutningar till medlemmar. De drar totalt cirka 600 W i eleffekt. Föreningen kommer att installera en UPS (avbrottsfri kraft) så att nätverket fungerar om det blir strömlöst.

Grävningen (plöjningen) kommer att vara klar till slutet av augusti. Under september kommer DE Teknik att slutföra nätet med de sista svetsningarna och kontrollera att fungerar. Skanova kommer då också att koppla in vårt nät i vårt skåp vid Telestationen i Fotskäl till Telias nät. Därifrån drar vi fiber till vår nod i Bygdegården där alla medlemmars fiber samlas ihop.

De två första veckorna i oktober kommer Eltel på uppdrag av Telia att besöka alla medlemmar med tjänsteavtal och koppla in en fiberkonverter till nätet. De kommer att kontakta oss innan och ge förslag på lämplig tid, de arbetar dagtid. Besöket kommer att ta en halvtimme till en timme. Till fiber-konvertern kopplas en Smart-box. Smart-boxen har 4 data-utgångar och 2 telefon anslutningar. Till Smart-boxen kopplas en HD digital TV-box, datorn skall också kopplas in mot Smart-boxen. Ifall man vill ha fler digital-TV boxar kopplas de in mot Smart-boxen. Maximalt kan således 4 stycken TV-apparater anslutas till en digital TV-box, men då kan inte en datorn kopplas in.

Föreningen betalar fiber-konvertern. I Telias erbjudande ingår en Smart-box och en HD digital TV-box samt inkoppling av all utrustning. De kommer dock ej att klamra eller spika kabel. De ser bara till att alla utrustning fungerar. Extra digital TV-boxar får de som behöver dem själva stå för.

Efter anslutningen av fiberkonvertern kan alla som vill ha telefonen kopplad via fibernätet ringa Telia och be dem koppla över telefonen till fibernätet. Detta kommer ej att ske automatiskt. Telia skickar då ut en kabel som kopplas mellan Smart-box:en och det första telejacket.

Sista datum för att ansluta sig till Telia närmar sig. Den 10 augusti är det absolut sista datumet som Telia accepterar nya kunder till vårt mycket förmånliga pris utan anslutningskostnad.

Du har väl inte glömt att betala in den sista räkningen till föreningen?

Trevlig sommar!

Styrelsen