Årsmötet

Cirka 16 medlemmar hade mött upp på årsmötet utanför Fotskäls Bygdegård måndagen den 14 september kl. 18.30. Vädret var fint, det var kanske den sista fina sommarkvällen!

Vi höll alla corona-säkert avstånd och avhandlade mötesfrågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet på rekommendation från revisorerna Gunnar Gustafsson och Kurt Frilén. Resultat- och balansräkningen godkändes.

Ordföranden Per Blomgren omvaldes. Styrelseledamöter, revisorer och suppleant omvaldes på förslag av valberedningen och dess sammankallande John Björnberg. En styrelseledamot hade innan årsmötet avsagt sig omval.

Valberedningen till nästa stämma utsågs av mötet. Den består av Lars Eriksson (sammankallande), John Björnberg och Rolf Levinsson.

Det rekordsnabba årsmötet avslutades redan klockan 18.50 med mingel i den fina sommarkvällen.