Årsmötet 2023

Ett tjugotal medlemmar hade mött upp till årsmötet.

Mötesordförande Per Blomgrenpresenterade föreningens ekonomi och bokslut. Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet.

Johan Kling och Christian Johansson invaldes som nya styrelseledamöter som ersatte Hasse Johansson och Janne Lindström som avgått. Resten av valen var omval.

Avbrottet i Telias tjänster diskuterades på mötet. Telia har också meddelat att de kommer att upphöra med ip-telefoni. Vi har för närvarande en fast avgift för ip-telefoni som ingår i varje medlems avgift. I framtiden kommer detta att ersättas med ett SIM-kort till Telias mobilnät med fria samtal och sms, men ingen datatrafik. Troligtvis sker detta byte när nuvarande avtal upphör om cirka 2 år, om inte förr. Undersök därför i god tid om eventuella larmknappar för äldre och liknande utrustning kommer att fungera med mobilnätet när ip-telefoni kopplas ned.

Innan årsmötet avslutades med kaffe och kanelbulle avtackades Hasse Johansson och avgående valberednings-sammankallande Marcus Andersson med blommor.

Trevlig sommar!

Styrelsen.

Internet nere…

Som vi alla har märkt har internet varit nere i över ett dygn. Omkopplingen som Telia gjorde, som skulle ta 30 minuter, har dragit ut på tiden. Men nu skall många börjat få tillbaks internet.

Pratade med Telia support för fiberföreningar. Ett script rullar nu och gör om flytten från Telia till Zitius. Scriptet skall tydligen fungera, medlemmar hos oss har fått det att fungera. Man kan se själv om det fungerar. Då tilldelas routern ip-adress som inte börjar på 10. , vilket är Zitius ip-adresser. Min felaktiga ip var 10.154.21.

När Telias switchar i noden är uppdaterade skall vi automatiskt få nya ip-adresser. Dessa skall inte börja på 10.. För att skynda på detta kan man göra en kallstart av routern. Men det är ingen idé att göra det innan switchen i noden är uppdaterad.

Telia tror att detta skall ske under dagen. Jag får mer information innan de går hem kl. 16. Det skall sitta en tekniker och övervaka detta hos Telia tills det blir klart. Kallstarten tar tid. Speciellt routern kan man behöva vänta långe på innan den startat upp korrekt och slutat läsa ned programvara.

Jag tänker prata med chefen för support hos Telia om information till kunder. De borde informerat bättre om deras problem.Jag har också begärt ett samtal med Telias säljare ansvarig för oss, om hur de tänker bättre på sitt anseende hos våra medlemmar. 

Trevlig dag!

Jonny