Lite nytt från oss…

Det har varit tyst från oss ett tag, men det betyder inte att vi legat på latsidan…

Sista oktober närmar sig och vi är i sluttampen av att få in alla anslutningsavtal. Just nu har vi fått in 143 avtal och vi har några kvar att få in ännu. Även pengarna har trillat in i bra takt vilket gör att vi har en god likviditet den närmaste tiden.

Etapperna tillsammans med Vattenfall rullar på bra. Mellby är i princip klart och även borta i Guthult och Vågerse rullar det på.

Vi planerar nu för att kunna komma igång med vår egen slangförläggning till våren. Just nu har vi kontakt med två möjliga entreprenörer som kan hjälpa oss med att plöja ner slang. Vi hoppas kunna göra klart med någon av dem under den närmaste månaden och sedan är det dags att börja detaljprojektera de olika delsträckorna i vårt område. Då kommer det vara viktigt med ett bredare engagemnag för att vi skall kunna hitta den bästa sträckningen för vårt nät. Vi behöver vara ute i terrängen och titta och även prata med markägare för att få med allas önskemål så nätet stör så lite som möjligt.

Parallellt tittar vi också vidare på frågan om vilka tjänsteleverantörer vi skall ha i vårt nät. Vi har varit i kontakt med ett antal olika och vi ska sammanställa de olika underlag vi har fått för att kunna gå vidare.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 november.

Det är fortfarande öppet för fler intresserade så värva gärna några till, det lönar sig för oss alla!!

/Oscar

 

Hej alla medlemmar och icke medlemmar.

Är du inte medlem?

Det finns fortfarande chans att gå med till samma kostnad som alla andra (max 27000 kr).  Vi tar emot ansökningar
fram till 31 oktober, men då behöver också anslutningsavtal lämnas in, samt insats, medlemsavgift och första
delbetalning vara gjord (totalt 5500 kr).
Kontakta ordf Oscar Abrahamsson för mer info, eller gå direkt in på Medlemsansökan ( på hemsidan ) och registrera dig!

Är du redan medlem?
Vi samlar just nu in anslutningsavtal. Vi har fått in nästan alla, men om du har glömt skicka in, gör detta snarast
till Oscar Abrahamsson, Höga Skräddarns, 51996 FOTSKÄL eller till någon i styrelsen (se hemsidan för namn).
Senast den 31 oktober skall första dellikviden om 5000 kr vara insatt via föreningens bankgiro 879-7573!

Just nu är vi över 160 medlemmar.