Årsmöte 2021

Ett tiotal medlemmar hade samlats vid Bygdegården i den vackra septemberkvällen den 6 september.

Årsmötet hölls utomhus för att minska Coronarisken och klarades av på under en timme.

Årsmötet gick igenom årsredovisningen för 2020 och konstaterade att föreningen gjort en mindre vinst innan avskrivningar. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket årsmötet beviljade.

Ordförande Per Blomgren avgick som ordförande och avtackades med blommor. Jonny Hylander valdes som ordförande på ett år. Som ledamöter på 2 år valdes Hasse Johansson och Per Blomgren, på 2 år nyvaldes som ledamöter John Björnberg och Janne Lindström. Ulrika Rosell Nilsson avgick som ledamot och avtackades med blommor.

Valberedningen inför nästa årsmöte består av: Rolf Levinsson (sammankallande), Markus Andersson och Tore Olofsson.

Årsmötet diskuterade underhåll av fibernätet, bland annat kopplingsskåpen ute i nätet.

När det började skymma avslutades årsmötet av ordföranden.