Välkommen på årsmöte 25 maj

Den 25 maj kl 19 samlas vi i Fotskäls bygdegård för föreningens årsstämma.

Utöver val av förtroendeuppdrag så finns även följande punkter på dagordningen

  • stadgeändring av §21 ang ersättning till markägare, om föreningen skulle säljas
  • beslut om disposition av erhållna bidrag

Kaffe med dopp har vi också så klart. Välkommen!