Styrelsemöte den 27 april, 2020.

Då Corona-epidemin härjar beslöt styrelsen att hålla styrelsemötet på distans. Vi använde Skype för ett gruppmöte. Efter inledande teknikproblem fungerade allt hyfsat. Den styrelsemedlem som pratade syntes i en stor bild på datorn.

Styrelsen beslöt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avvakta med årsmötet i föreningen. Inget datum bestämdes, men det är förmodligen inte troligt att mötet hinner ske innan sommaren.

Arbetet med årsredovisningen för år 2019 pågår. Revisorer beräknas få handlingarna inom snar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Om du flyttar eller flyttar in…

Någon medlem har fått problem med sin internetanslutning efter att de flyttat in. De har köpt ett hus där den tidigare ägaren har haft fiberanslutning och Telias tjänster. Det är då mycket viktigt att den gamla medlemmen avslutar sina eventuella extra tjänster med Telia. Den nyinflyttade medlemmen måste också kontakta Telia för att internetanslutningen skall kopplas på. De vill numera även veta personnummer för de nya medlemmarna. Vi registrerar inte medlemmars personnummer, så vi kan inte sköta denna uppgift.

Telia kan kontaktas via telefon 90 200 eller så kan tjänsterna kopplas på via hemsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

För mer information läs informationen om flytt i fliken ovan.

TV-utbudet skall vara tillgängligt utan att internet-tjänsterna aktiveras.