Styrelsemöte

Igår tisdagen den 6 september hade styrelsen ett möte i Mejeriet inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till tisdagen den 27 september, kl. 18 i Fotskäls Bygdegård i den stora biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Föreningens ekonomi kommer att presenteras. Inga större frågor är aktuella.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp!

Välkomna!

Styrelsen.