200.000 Euro…

Hej,

igår fördes upgiften på tal att projektet max kan få 200.000 Euro i kanalisationsstöd.

Detta stämmer inte, men om vår ansökan skulle hamna på ett högre belopp så kräver reglerna att vi genomför en mer omfattande och formell upphandling av projektets ingående delar, och det krånglet slipper vi gärna. Det finns alltså goda skäl att hamna lägre…

För den som vill fördjupa sig ytterligare kan man läsa mer på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx

/Oscar

Tack för igår!

Vi tackar alla som kom på medlemsmötet i bygdegården igår! Vi räknade in 72 röstberättigade plus ett antal ytterligare nyfikna.

Mötet beslutade att gå vidare med projektet enligt följande:

  • Föreningen beslutar att gå vidare med projektet
  • Föreningen uppdrar åt styrelsen att bygga ett fibernät till en maxkostnad av 27000 kr (eller 20000 kr vid stöd)
  • Varje medlem bidrar med högst 3 dagsverken med möjlighet till friköp
  • Styrelsen väljer tjänsteoperatör(er) i ett senare skede efter grundlig utredning tillsammans med en särskild arbetsgrupp. Såväl kostnad, utbud, tillförlitlighet mm skall beaktas.

Vad händer nu?

  • Vi kommer teckna ett anslutningsavtal med varje medlem för anslutning av resp fastighet (avtalet blir klart efter styrelsemötet på måndag, men ni hittar ett utkast här).
  • Varje medlem ombeds betala in en dellikvid på 5000 kr till vårt bankgiro 879-7573.
    Vi behöver ha pengarna senast inom en månad, men gärna tidigare.
  • Styrelsen fortsätter arbetet med att planera upphandling av gräv/plöj-entreprenad, material och fiberdragning samt operatörsfrågan

Tack för ert stöd!

/Styrelsen

 

Extra årsmöte (stämma)

Hej!
 
Extra årsmöte (stämma) hålls onsdagen den 29 augusti, kl. 19 i Fotskäls
bygdegård.
 
På extrastämman skall formella beslut fattas angående projektets sjösättning,
budget och antagande av entreprenör som skall bygga och koppla in nätet. Kom
och gör din röst hörd!
 
Medlemsavgiften skall vara betalt för att kunna rösta på mötet!
 
Nu är vi 149 st. medlemmar i fiberföreningen.