Styrelsemöte

Styrelsen hade ett ett digitalt distansmöte den 16 november, 2020. På mötet bestämdes nästa års avgifter:

För nästa år beslöt styrelsen att avgiften blir (alla priser inkl. moms):

– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år.

– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal

– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år

Flera nya medlemmar har tillkommit under året. Vidare har antalet medlemmar i Östra Tostared som köper internet-tjänster av oss ökat.

Jul- och nyårshälsningar!

Styrelsen.