Årsmötet

Ett tjugotal medlemmar hade mött denna vackra majkväll för årsmöte i föreningen. Ordförande Per Blomgren presenterade årets verksamhet och föreningens ekonomi. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet och en av revisorerna, Gunnar Gustafsson, berättade hur revisionen genomförts. Årsmötet viljade ansvarsfrihet för styrelsen.

I punkten val av förtroendevalda omvaldes alla. Valberedningens ordförande inför nästa år är John Björnberg.

Mötet avslutades av att några medlemmar berättade hur de löst frågan med hur man kan förstärka den svaga wi-fi signalen från Telias utrustning. Därefter serverades gott kaffe med dopp!