Årsmöte

P1020767

Årsmötet i Fotskälsfiber hölls den 26 maj, 2014, kl. 19 i Fotskäls Bygdegård. Ett flertal medlemmar deltog.

Mötet inleddes med att Per och Oscar berättade lite om föreningen och vad som gjorts.
Totalt har:

 • 67 fiberskåp installerats
 • 79 km slang med fiber blåsts
 • 12 km tomslag lagts ned
 • 91 km slang har totalt plogats eller grävts ned
 • 440 stycken fiber går in i vår nod och har anslutits

Vad gäller kostnader och ekonomisk ställning så har vårt fibernät kostat 3 840 000 kronor, till det kommer 65 000 i externa kostnader.

Våra bidrag är:

 • 250 000 kronor i förskott från länsstyrelse som erhållits
 • 530 000 kronor kommer från kommun och region
 • 1 000 000 kronor är på gång in från länsstyrelsen när de får vår redovisning

I årsmötesförhandlingarna omvaldes som styrelseledamöter på 2 år:

 • Oscar Abrahamsson
 • Jonny Hylander
 • Håkan Eriksson
 • Urban Carlsson
 • Lars Arnesten
 • Per Johansson

Till ordförande på 1 år omvaldes Oscar Abrahamsson.

Som suppleanter på 2 år omvaldes:

 • Per Blomgren
 • Lise-Lott Gustavsson

Som revisorer omvaldes Gunnar Gustavsson på 2 år och Elisabeth Ivarsson nyvaldes på 2 år. Barbro Robertsson Strand hade avböjt omval och avtackades med blommor och en varm applåd av föreningen för sina tjänster.

Som arvode (inkl. soc. avgifter och skatter) till styrelse och revisorer att dela sinsemellan bestämde mötet att 100 kronor per medlem skall avsättas varje år.

Stämman beslöt att till valberedning utse Svante Björnberg (sammankallande),Tore Andersson och Karl-Johan Bengtsson.

Stämman beslöt efter debatt att anta för första gången den föreslagna stadgeändringen som tidigare presenterats. Den skall åter beslutas vid nästa årsmöte.

Stämman diskuterade en skrivelse från Östra Tostareds fiberförening om anslutning. Stämman diskuterade också de extra kostnader som uppstår om vägföreningar rensar diken där fiber är nedlagd och hur de skall hanteras.

Efter stämmans avslutning bjöd föreningen på kaffe med tilltugg, bland annat mycket goda bakverk gjorda av Monika Olofsson i styrelsen.

Med vänliga försommarhälsningar,

 

Styrelsen