Styrelsemöte 24 januari, 2023.

Styrelsen beslöt på mötet att höja nätavgifterna för att täcka ökade kostnader.
De nuvarande avgifterna och beslutad avgift efter höjning är:
– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år. Ny avgift:3925 kr/år
– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal. Ny avgift 1035 kr/kvartal
– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år. Ny avgift: 415 kr/år
De nya avgifterna kommer att faktureras ut till medlemmarna i februari i år,
Styrelsen beslöt att omedelbart justera denna denna paragraf.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.