Styrelsemöte den 5 februari.

Vid styrelsemötet igår diskuterades några frågor kring driften av nätet och vår förenings ekonomi.

Statens kvarnar har nu malt klart. Vår förening kommer nu att få 971 252 kronor i bidrag till vårt fibernät. Tidigare har vi erhållit ett förskott på 250 000 kronor. Stödet kommer att utbetalas inom 6 veckor.

Ett preliminärt datum är bestämt från Telia när de fyra nya medlemmarna kommer att kopplas in i noden. Det behövs en ny switch som kommer att installeras i noden, detta gör att leveranstiden är lång. Vi beställde arbetet den 12 december. Med den nya switchen med 24 anslutningar kommer nästa anslutningar av nya medlemmar kan ske snabbare då vi själva kan koppla in dem.  Datum för inkopplingen är preliminärt den 6 mars. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!

Våra grannföreningar (Hajom, Tostared och Björketorp) arbetar vidare. Vi håller kontakten med dem och vår målsättning är att försöka underlätta för framtida samarbeten genom lämplig dragning av fiber och rör för fiber (kanalisation).

Årsmötet har preliminärt bestämts till den 25 maj, kl. 19 i Bygdegården.

Styrelsen