Möte med Telia om installation av noden i Bygdegården och inkoppling av fiber.

P1020687

Idag hade representanter från styrelsen (Håkan, Per och Jonny) ett möte med projektledare Henrik Fohlin från Telia (den andra från vänster på bilden), Mats Glader (till vänster på bilden) från Eltel, John från Bynet och Daniel med kollega från DE Teknik.

Vi diskuterade det fortsatta arbetet och installationen av noden i Bygdegården. Noden kommer att driftsättas den 30 augusti. Tills dess skall DE Teknik installera ett stativ i källaren på Bygdegården där noden skall stå. Noden består av 8 stycken switchar med 24 stycken anslutningar till medlemmar. De drar totalt cirka 600 W i eleffekt. Föreningen kommer att installera en UPS (avbrottsfri kraft) så att nätverket fungerar om det blir strömlöst.

Grävningen (plöjningen) kommer att vara klar till slutet av augusti. Under september kommer DE Teknik att slutföra nätet med de sista svetsningarna och kontrollera att fungerar. Skanova kommer då också att koppla in vårt nät i vårt skåp vid Telestationen i Fotskäl till Telias nät. Därifrån drar vi fiber till vår nod i Bygdegården där alla medlemmars fiber samlas ihop.

De två första veckorna i oktober kommer Eltel på uppdrag av Telia att besöka alla medlemmar med tjänsteavtal och koppla in en fiberkonverter till nätet. De kommer att kontakta oss innan och ge förslag på lämplig tid, de arbetar dagtid. Besöket kommer att ta en halvtimme till en timme. Till fiber-konvertern kopplas en Smart-box. Smart-boxen har 4 data-utgångar och 2 telefon anslutningar. Till Smart-boxen kopplas en HD digital TV-box, datorn skall också kopplas in mot Smart-boxen. Ifall man vill ha fler digital-TV boxar kopplas de in mot Smart-boxen. Maximalt kan således 4 stycken TV-apparater anslutas till en digital TV-box, men då kan inte en datorn kopplas in.

Föreningen betalar fiber-konvertern. I Telias erbjudande ingår en Smart-box och en HD digital TV-box samt inkoppling av all utrustning. De kommer dock ej att klamra eller spika kabel. De ser bara till att alla utrustning fungerar. Extra digital TV-boxar får de som behöver dem själva stå för.

Efter anslutningen av fiberkonvertern kan alla som vill ha telefonen kopplad via fibernätet ringa Telia och be dem koppla över telefonen till fibernätet. Detta kommer ej att ske automatiskt. Telia skickar då ut en kabel som kopplas mellan Smart-box:en och det första telejacket.

Sista datum för att ansluta sig till Telia närmar sig. Den 10 augusti är det absolut sista datumet som Telia accepterar nya kunder till vårt mycket förmånliga pris utan anslutningskostnad.

Du har väl inte glömt att betala in den sista räkningen till föreningen?

Trevlig sommar!

Styrelsen

 

Styrelsemöte i juni

 

P1020674

Vid styrelsemötet i veckan medverkade John från ByNet (till höger i bilden). Styrelsen diskuterade tidsplanen för det fortsatta arbetet med ByNets representant. Några sträckor var för klent dimensionerade (för få fiber) och en fiberdragning kommer att göras om.

Arbetet löper på som planerat. Plöjningen av fiberrör kommer att vara avklarad i sommar. Parallellt kommer fiberblåsning och svetsning av fiber att ske med minst ett och ibland flera arbetslag från ByNet (läs: deras underentreprenör DE-Teknik). Under hösten kommer nätet att provas, noden att installeras och inkopplas till den dragna fibern och vår förhoppning är att allt är klart under senhösten!

Föreningen har ju som alla vet sökt både kommunalt och statligt bidrag. Kommunen är nu på väg att betala ut sitt bidrag. Bidraget syftar till att ge förutsättningar för moderna telekommunikationer på landsbygden, i detta fall Rygga med omnejd. Det statliga bidraget kan även komma snabbare, då en omfördelning mellan länen nu sker.

Men vi behöver ändå få in pengar för att betala våra entreprenörers fakturor då bidragen tar tid innan de betalas ut. Glöm därför inte att betala in den sista fakturan på 5000 kronor i ägartillskott före den sista juni!

När nätet invigs har det kommit förslag från flera, bland annat Catharina Johnsson, att vi skulle inviga det hela med en fest. Den idén tyckte styrelsen var trevlig!

Trevlig sommar!

Styrelsen