Styrelsemöte den 19 oktober.

Det har varit en lugn sommar och fin höst. Hittills i oktober har det inte regnat en enda millimeter vid Fotskäls SMHI-väderstation. Fyra nya medlemmar har anslutits till nätet, varav tre med abonnemang av fibertjänster. Vi hälsar dem välkomna! Inga större avbrott eller problem har uppstått under sommaren.

Vid senaste styrelsemötet idag var föreningens revisorer inbjudna. Vi diskuterade det framtida revisionsarbetet. Som nämndes sist på årsmötet vill revisorerna ha hjälp i revisionsarbetet. De kommer därför att kontakta revisionsfirma och presentera ett förslag för styrelsen. Styrelsens interna arbete och internrevision av styrelsen diskuterades också. Eftersom föreningen är ny kommer nu arbete att läggas på att skapa bra arbetsrutiner, bland annat vid nya anslutningar och faktureringar.

Vi har även knutit ihop vårt fibernät med Hajoms nät för en eventuell framtida samverkan vid upphandling av tjänster. Vi kommer också med detta att bli mindre beroende i framtiden av Telias telefonväxel i Fotskäl, då vi nu kan ansluta oss till ett större fibernät i Hjorttorp vid väg 156!

Årsmötet i våras var väl besökt. Det stadgeändringsförslag som beslöts första gången  förra året, fastställdes på årsmötet. Den nya stadgan behandlar hur intäkterna vid en ev. försäljning av föreningen någon gång långt i framtiden skall fördelas mellan markägare och delägare i föreningen.

Vi årsmötet beslöts vidare hur det statliga bidraget skall hanteras i föreningen. En del av summan kommer att behållas i föreningen på räntebärande konto för framtida oförutsedda utgifter. En stor del av bidraget kommer medlemmarna tillgodo, då alla som var med i föreningen när bidraget söktes kommer att få tillbaks en del av sina inbetalningar. För de med abonnemang av fibertjänster kommer det hanteras genom att man erhåller ett ”gratis år”. Det är enklare än att betala ut kontanter, vilket kostar pengar och arbete. Vi skickar snart ut en faktura med beloppet noll kronor för att förtydliga detta.

De fem medlemmar utan fibertjänster, med bara indragen fiber, kommer den närmaste tiden att kontaktas av Per i föreningen för en kontant utbetalning av pengar från vår kassör Håkan Eriksson.

Observera att dessa utbetalningar eller ”gratis-år” utan bredbandsavgift gäller av formella skäl bara de medlemmar som var registrerade medlemmar när ansökan till staten om bidrag gjordes. Senare tillkomna medlemmar berör ej!

Några medlemmar upplever störningar ibland. Ifall störningarna är bara i en TV-kanal och de andra är bra, är det fel på utsändningen i den kanalen. Ifall TV-programmen fungerar men internetanslutningen är nere är det likaså ett fel i Telias tjänster.

Ring i så fall Telia på deras telefonnummer: 90 200.

Vid fysiskt fel på fiber-anslutningen, som av-grävning, avbrott eller annat fel: kontakta styrelsen direkt på vårt telefonnummer eller via e-mail.

Trevlig höst önskar,

Styrelsen.