Styrelsemöte den 2 februari, 2021.

Styrelsen hade ett digitalt styrelsemöte på¨distans tisdagen den 2 februari. På dagordningen var bland annat aktuell ekonomisk ställning, nya medlemmar mm.

Ekonomin ser bra ut, den preliminära resultaträkningen visar på ett överskott på 50 000 kronor före avskrivningar. Den närmaste tiden kommer också årets fakturor att utsändas till alla medlemmar.

Flera nya medlemmar med fibertjänster har tillkommit och nya är på väg in. Totalt har vi nu i Fotskäl 202 stycken anslutna hushåll med fibertjänster från Telia. I Tostared köper 86 hushåll fibertjänster från oss via deras fiberförening.

Eftersom pandemin fortfarande håller i sig, kommer troligtvis årsmötet att tvingas att skjutas upp. Förhoppningsvis kan vi hålla det i normal form efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.