Årsmöte

Styrelsen beslöt på sitt möte den 4 april 2023 att årets årsmöte skall hållas tisdagen den 23 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På programmet är sedvanliga årsmötesfrågor.

Föreningen bjuder på goda bullar och kaffe!

Styrelsen

Styrelsemöte 24 januari, 2023.

Styrelsen beslöt på mötet att höja nätavgifterna för att täcka ökade kostnader.
De nuvarande avgifterna och beslutad avgift efter höjning är:
– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år. Ny avgift:3925 kr/år
– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal. Ny avgift 1035 kr/kvartal
– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år. Ny avgift: 415 kr/år
De nya avgifterna kommer att faktureras ut till medlemmarna i februari i år,
Styrelsen beslöt att omedelbart justera denna denna paragraf.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.

Styrelsemöte

Igår tisdagen den 6 september hade styrelsen ett möte i Mejeriet inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till tisdagen den 27 september, kl. 18 i Fotskäls Bygdegård i den stora biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Föreningens ekonomi kommer att presenteras. Inga större frågor är aktuella.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp!

Välkomna!

Styrelsen.

Årsmöte 2021

Ett tiotal medlemmar hade samlats vid Bygdegården i den vackra septemberkvällen den 6 september.

Årsmötet hölls utomhus för att minska Coronarisken och klarades av på under en timme.

Årsmötet gick igenom årsredovisningen för 2020 och konstaterade att föreningen gjort en mindre vinst innan avskrivningar. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket årsmötet beviljade.

Ordförande Per Blomgren avgick som ordförande och avtackades med blommor. Jonny Hylander valdes som ordförande på ett år. Som ledamöter på 2 år valdes Hasse Johansson och Per Blomgren, på 2 år nyvaldes som ledamöter John Björnberg och Janne Lindström. Ulrika Rosell Nilsson avgick som ledamot och avtackades med blommor.

Valberedningen inför nästa årsmöte består av: Rolf Levinsson (sammankallande), Markus Andersson och Tore Olofsson.

Årsmötet diskuterade underhåll av fibernätet, bland annat kopplingsskåpen ute i nätet.

När det började skymma avslutades årsmötet av ordföranden.


Styrelsemöte inför årsmötet.

Igår måndagen den 16 augusti hade styrelsen ett möte i Fotskäls Bygdegård inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till måndagen den 6 september, kl. 19 i Fotskäls Bygdegård. Om vädret är bra träffas vi utomhus, annars är vi i den coronaanpassade biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Inga större frågor är aktuella.

Välkomna!

Styrelsen.


Styrelsemöte den 2 februari, 2021.

Styrelsen hade ett digitalt styrelsemöte på¨distans tisdagen den 2 februari. På dagordningen var bland annat aktuell ekonomisk ställning, nya medlemmar mm.

Ekonomin ser bra ut, den preliminära resultaträkningen visar på ett överskott på 50 000 kronor före avskrivningar. Den närmaste tiden kommer också årets fakturor att utsändas till alla medlemmar.

Flera nya medlemmar med fibertjänster har tillkommit och nya är på väg in. Totalt har vi nu i Fotskäl 202 stycken anslutna hushåll med fibertjänster från Telia. I Tostared köper 86 hushåll fibertjänster från oss via deras fiberförening.

Eftersom pandemin fortfarande håller i sig, kommer troligtvis årsmötet att tvingas att skjutas upp. Förhoppningsvis kan vi hålla det i normal form efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.


Styrelsemöte

Styrelsen hade ett ett digitalt distansmöte den 16 november, 2020. På mötet bestämdes nästa års avgifter:

För nästa år beslöt styrelsen att avgiften blir (alla priser inkl. moms):

– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år.

– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal

– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år

Flera nya medlemmar har tillkommit under året. Vidare har antalet medlemmar i Östra Tostared som köper internet-tjänster av oss ökat.

Jul- och nyårshälsningar!

Styrelsen.

Årsmötet

Cirka 16 medlemmar hade mött upp på årsmötet utanför Fotskäls Bygdegård måndagen den 14 september kl. 18.30. Vädret var fint, det var kanske den sista fina sommarkvällen!

Vi höll alla corona-säkert avstånd och avhandlade mötesfrågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet på rekommendation från revisorerna Gunnar Gustafsson och Kurt Frilén. Resultat- och balansräkningen godkändes.

Ordföranden Per Blomgren omvaldes. Styrelseledamöter, revisorer och suppleant omvaldes på förslag av valberedningen och dess sammankallande John Björnberg. En styrelseledamot hade innan årsmötet avsagt sig omval.

Valberedningen till nästa stämma utsågs av mötet. Den består av Lars Eriksson (sammankallande), John Björnberg och Rolf Levinsson.

Det rekordsnabba årsmötet avslutades redan klockan 18.50 med mingel i den fina sommarkvällen.

Årsmöte

Årsmötet i Fotskäls fiberförening hålls i år måndagen den 14 september, kl. 18.30 utanför Fotskäls bygdegård. Mötet är kortfattat och hålls utomhus. Vi vill försöka minska smittrisken av covid-19 för alla.

Enbart de viktiga punkterna som bokslut, ansvarsfrihet och val av ledamöter kommer att tas upp på årsmötet.

Vi kommer inte heller att ha någon servering i år!

Om det blir dåligt väder – ta med paraply!

Välkomna!

Styrelsemöte den 27 april, 2020.

Då Corona-epidemin härjar beslöt styrelsen att hålla styrelsemötet på distans. Vi använde Skype för ett gruppmöte. Efter inledande teknikproblem fungerade allt hyfsat. Den styrelsemedlem som pratade syntes i en stor bild på datorn.

Styrelsen beslöt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avvakta med årsmötet i föreningen. Inget datum bestämdes, men det är förmodligen inte troligt att mötet hinner ske innan sommaren.

Arbetet med årsredovisningen för år 2019 pågår. Revisorer beräknas få handlingarna inom snar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen