Årsmötet

Cirka 16 medlemmar hade mött upp på årsmötet utanför Fotskäls Bygdegård måndagen den 14 september kl. 18.30. Vädret var fint, det var kanske den sista fina sommarkvällen!

Vi höll alla corona-säkert avstånd och avhandlade mötesfrågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet på rekommendation från revisorerna Gunnar Gustafsson och Kurt Frilén. Resultat- och balansräkningen godkändes.

Ordföranden Per Blomgren omvaldes. Styrelseledamöter, revisorer och suppleant omvaldes på förslag av valberedningen och dess sammankallande John Björnberg. En styrelseledamot hade innan årsmötet avsagt sig omval.

Valberedningen till nästa stämma utsågs av mötet. Den består av Lars Eriksson (sammankallande), John Björnberg och Rolf Levinsson.

Det rekordsnabba årsmötet avslutades redan klockan 18.50 med mingel i den fina sommarkvällen.

Årsmöte

Årsmötet i Fotskäls fiberförening hålls i år måndagen den 14 september, kl. 18.30 utanför Fotskäls bygdegård. Mötet är kortfattat och hålls utomhus. Vi vill försöka minska smittrisken av covid-19 för alla.

Enbart de viktiga punkterna som bokslut, ansvarsfrihet och val av ledamöter kommer att tas upp på årsmötet.

Vi kommer inte heller att ha någon servering i år!

Om det blir dåligt väder – ta med paraply!

Välkomna!

Styrelsemöte den 27 april, 2020.

Då Corona-epidemin härjar beslöt styrelsen att hålla styrelsemötet på distans. Vi använde Skype för ett gruppmöte. Efter inledande teknikproblem fungerade allt hyfsat. Den styrelsemedlem som pratade syntes i en stor bild på datorn.

Styrelsen beslöt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avvakta med årsmötet i föreningen. Inget datum bestämdes, men det är förmodligen inte troligt att mötet hinner ske innan sommaren.

Arbetet med årsredovisningen för år 2019 pågår. Revisorer beräknas få handlingarna inom snar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Om du flyttar eller flyttar in…

Någon medlem har fått problem med sin internetanslutning efter att de flyttat in. De har köpt ett hus där den tidigare ägaren har haft fiberanslutning och Telias tjänster. Det är då mycket viktigt att den gamla medlemmen avslutar sina eventuella extra tjänster med Telia. Den nyinflyttade medlemmen måste också kontakta Telia för att internetanslutningen skall kopplas på. De vill numera även veta personnummer för de nya medlemmarna. Vi registrerar inte medlemmars personnummer, så vi kan inte sköta denna uppgift.

Telia kan kontaktas via telefon 90 200 eller så kan tjänsterna kopplas på via hemsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

För mer information läs informationen om flytt i fliken ovan.

TV-utbudet skall vara tillgängligt utan att internet-tjänsterna aktiveras.

Östra Tostared och bättre wifi.

Hej!

Fiberföreningen Östra Tostared har nu bestämt sig för att ansluta sig till vårt tjänsteavtal. Inom en snar framtid kommer därför ett 90-tal Toastareds-hushåll att erhålla fibertjänster via vårt nät. På sikt finns det en önskan hos våra båda styrelser att stärka samarbetet och arbeta för en sammanslagning av föreningarna när deras nät är betalt. Östra Tostreds nod, som ligger vid infarten mot Dyrenäs, kommer att matas via vårt nät från vår nod.

Ett bättre wifi nät kan enkelt erhållas med ett meshat nät. Med utrustning från Asus (Lyra Trio, 1990:- från net-on-net: https://www.netonnet.se/art/dator/natverk/mesh/asus-lyra-trio-map-ac1750-mesh-2-pk/1005048.14356/) förstärks wifi-signalen så att nätet fungerar. I en test av meshade utrustningar (https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.703669/asus-lyra-trio/sida/2/omdome-och-betyg) hade denna en bra räckvidd, 13 m. Jag köpte den därför.

Installationen var mycket enkel, ladda ned en app till telefonen och svara på några frågor, som vad rummet heter där utrustningen står! I appen kan du även övervaka ditt wifi-nät. Du kan även namnge ditt nya nät och ge det ett lösenord som du kommer ihåg! Du ser även hur många utrustningar som är inkopplade och vad de heter. Wifi:n i vår Telia-router stängs enklast av med att trycka på wifi-knappen (ser ut som ett snett i) i 10 sekunder så att blått sken uppstår. Då är det gamla wifinätet avstängt. Äntligen har vi full wifi-signal som inte ”hackar”, till och med ute på altanen med den nya utrustningen!

Den första bilden visar centralenheten i det meshade wifi-nätet vid routern, hd-boxen och TV:n, den andra meshade sändaren ställde vi i köket. Enbart centralenheten är ansluten med en datakabel (ingår i köpet) till Telias router. Båda är anslutna till eluttag.

Här visas Telias router med wifi:n avstängd. Den lyser då blått ljus. Knappen att slå av är bredvid symbolen i.

Trevlig sommar!

Årsmötet

Ett tjugotal medlemmar hade mött denna vackra majkväll för årsmöte i föreningen. Ordförande Per Blomgren presenterade årets verksamhet och föreningens ekonomi. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet och en av revisorerna, Gunnar Gustafsson, berättade hur revisionen genomförts. Årsmötet viljade ansvarsfrihet för styrelsen.

I punkten val av förtroendevalda omvaldes alla. Valberedningens ordförande inför nästa år är John Björnberg.

Mötet avslutades av att några medlemmar berättade hur de löst frågan med hur man kan förstärka den svaga wi-fi signalen från Telias utrustning. Därefter serverades gott kaffe med dopp!

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 13 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På mötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelseledamöter och funktionärer att hållas och information om pågående verksamheten att ges. Aktuellt är samarbetet med Östra Tostareds fiberförening. Vidare kommer några medlemmar att berätta hur de löst problemet med svagt wifi-nät från Telias utrustning.

Kaffe med dopp.

Välkomna!

Fotskälsfibers GDPR-policy

Hej!

Under information hittar ni nu vår aktuella GDPR-policy. GDPR – General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation ersätter den svenska personuppgiftslagen.

I detta dokument finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nästa års avgifter

Vid senaste styrelsemötet den 5 november diskuterades nästa års budget. Enbart mindre höjningar krävs för att budgeten skall vara i balans.

De nya avgifterna är:

Kvartalsfaktura: 930 kronor per kvartal.

Årsfaktura: 3 620 kronor (100 kronor i rabatt) per år.

Enbart fiberanslutning, utan TV och internet (passiv medlem):360 kronor per år.

Vi ser gärna att fler betalar årsfaktura med faktura via e-mail. Det minskar våra kostnader och ger därför lägre avgift. Kontakta Per Blomgren om ni vill ändra till årsfaktura!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

AVBROTT

Vi har ett avbrott i fiberleveransen från Telia. Orsaken är ett kabelfel enligt våra kontakter på Telia. Deras tekniker försöker nu att koppla sig förbi felet, hoppas de lyckas. Prognosen för när felet är avhjälpt är väldigt osäker

Pelle