Styrelsemöte

Igår tisdagen den 6 september hade styrelsen ett möte i Mejeriet inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till tisdagen den 27 september, kl. 18 i Fotskäls Bygdegård i den stora biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Föreningens ekonomi kommer att presenteras. Inga större frågor är aktuella.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp!

Välkomna!

Styrelsen.

Årsmöte 2021

Ett tiotal medlemmar hade samlats vid Bygdegården i den vackra septemberkvällen den 6 september.

Årsmötet hölls utomhus för att minska Coronarisken och klarades av på under en timme.

Årsmötet gick igenom årsredovisningen för 2020 och konstaterade att föreningen gjort en mindre vinst innan avskrivningar. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilket årsmötet beviljade.

Ordförande Per Blomgren avgick som ordförande och avtackades med blommor. Jonny Hylander valdes som ordförande på ett år. Som ledamöter på 2 år valdes Hasse Johansson och Per Blomgren, på 2 år nyvaldes som ledamöter John Björnberg och Janne Lindström. Ulrika Rosell Nilsson avgick som ledamot och avtackades med blommor.

Valberedningen inför nästa årsmöte består av: Rolf Levinsson (sammankallande), Markus Andersson och Tore Olofsson.

Årsmötet diskuterade underhåll av fibernätet, bland annat kopplingsskåpen ute i nätet.

När det började skymma avslutades årsmötet av ordföranden.


Styrelsemöte inför årsmötet.

Igår måndagen den 16 augusti hade styrelsen ett möte i Fotskäls Bygdegård inför årsmötet.

Årsmötet bestämdes i år till måndagen den 6 september, kl. 19 i Fotskäls Bygdegård. Om vädret är bra träffas vi utomhus, annars är vi i den coronaanpassade biosalongen.

På årsmötet kommer sedvanliga förhandlingar och val att hållas. Inga större frågor är aktuella.

Välkomna!

Styrelsen.


Styrelsemöte den 2 februari, 2021.

Styrelsen hade ett digitalt styrelsemöte på¨distans tisdagen den 2 februari. På dagordningen var bland annat aktuell ekonomisk ställning, nya medlemmar mm.

Ekonomin ser bra ut, den preliminära resultaträkningen visar på ett överskott på 50 000 kronor före avskrivningar. Den närmaste tiden kommer också årets fakturor att utsändas till alla medlemmar.

Flera nya medlemmar med fibertjänster har tillkommit och nya är på väg in. Totalt har vi nu i Fotskäl 202 stycken anslutna hushåll med fibertjänster från Telia. I Tostared köper 86 hushåll fibertjänster från oss via deras fiberförening.

Eftersom pandemin fortfarande håller i sig, kommer troligtvis årsmötet att tvingas att skjutas upp. Förhoppningsvis kan vi hålla det i normal form efter sommaren.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.


Styrelsemöte

Styrelsen hade ett ett digitalt distansmöte den 16 november, 2020. På mötet bestämdes nästa års avgifter:

För nästa år beslöt styrelsen att avgiften blir (alla priser inkl. moms):

– för helårsdebitering med Telias tjänster: 3 800 kr/år.

– för kvartalsdebitering med Telias tjänster: 1 000 kr/kvartal

– för enbart fiberanslutning (passiv): 400 kr/år

Flera nya medlemmar har tillkommit under året. Vidare har antalet medlemmar i Östra Tostared som köper internet-tjänster av oss ökat.

Jul- och nyårshälsningar!

Styrelsen.

Årsmötet

Cirka 16 medlemmar hade mött upp på årsmötet utanför Fotskäls Bygdegård måndagen den 14 september kl. 18.30. Vädret var fint, det var kanske den sista fina sommarkvällen!

Vi höll alla corona-säkert avstånd och avhandlade mötesfrågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet på rekommendation från revisorerna Gunnar Gustafsson och Kurt Frilén. Resultat- och balansräkningen godkändes.

Ordföranden Per Blomgren omvaldes. Styrelseledamöter, revisorer och suppleant omvaldes på förslag av valberedningen och dess sammankallande John Björnberg. En styrelseledamot hade innan årsmötet avsagt sig omval.

Valberedningen till nästa stämma utsågs av mötet. Den består av Lars Eriksson (sammankallande), John Björnberg och Rolf Levinsson.

Det rekordsnabba årsmötet avslutades redan klockan 18.50 med mingel i den fina sommarkvällen.

Årsmöte

Årsmötet i Fotskäls fiberförening hålls i år måndagen den 14 september, kl. 18.30 utanför Fotskäls bygdegård. Mötet är kortfattat och hålls utomhus. Vi vill försöka minska smittrisken av covid-19 för alla.

Enbart de viktiga punkterna som bokslut, ansvarsfrihet och val av ledamöter kommer att tas upp på årsmötet.

Vi kommer inte heller att ha någon servering i år!

Om det blir dåligt väder – ta med paraply!

Välkomna!

Styrelsemöte den 27 april, 2020.

Då Corona-epidemin härjar beslöt styrelsen att hålla styrelsemötet på distans. Vi använde Skype för ett gruppmöte. Efter inledande teknikproblem fungerade allt hyfsat. Den styrelsemedlem som pratade syntes i en stor bild på datorn.

Styrelsen beslöt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avvakta med årsmötet i föreningen. Inget datum bestämdes, men det är förmodligen inte troligt att mötet hinner ske innan sommaren.

Arbetet med årsredovisningen för år 2019 pågår. Revisorer beräknas få handlingarna inom snar framtid.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Om du flyttar eller flyttar in…

Någon medlem har fått problem med sin internetanslutning efter att de flyttat in. De har köpt ett hus där den tidigare ägaren har haft fiberanslutning och Telias tjänster. Det är då mycket viktigt att den gamla medlemmen avslutar sina eventuella extra tjänster med Telia. Den nyinflyttade medlemmen måste också kontakta Telia för att internetanslutningen skall kopplas på. De vill numera även veta personnummer för de nya medlemmarna. Vi registrerar inte medlemmars personnummer, så vi kan inte sköta denna uppgift.

Telia kan kontaktas via telefon 90 200 eller så kan tjänsterna kopplas på via hemsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster

För mer information läs informationen om flytt i fliken ovan.

TV-utbudet skall vara tillgängligt utan att internet-tjänsterna aktiveras.

Östra Tostared och bättre wifi.

Hej!

Fiberföreningen Östra Tostared har nu bestämt sig för att ansluta sig till vårt tjänsteavtal. Inom en snar framtid kommer därför ett 90-tal Toastareds-hushåll att erhålla fibertjänster via vårt nät. På sikt finns det en önskan hos våra båda styrelser att stärka samarbetet och arbeta för en sammanslagning av föreningarna när deras nät är betalt. Östra Tostreds nod, som ligger vid infarten mot Dyrenäs, kommer att matas via vårt nät från vår nod.

Ett bättre wifi nät kan enkelt erhållas med ett meshat nät. Med utrustning från Asus (Lyra Trio, 1990:- från net-on-net: https://www.netonnet.se/art/dator/natverk/mesh/asus-lyra-trio-map-ac1750-mesh-2-pk/1005048.14356/) förstärks wifi-signalen så att nätet fungerar. I en test av meshade utrustningar (https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.703669/asus-lyra-trio/sida/2/omdome-och-betyg) hade denna en bra räckvidd, 13 m. Jag köpte den därför.

Installationen var mycket enkel, ladda ned en app till telefonen och svara på några frågor, som vad rummet heter där utrustningen står! I appen kan du även övervaka ditt wifi-nät. Du kan även namnge ditt nya nät och ge det ett lösenord som du kommer ihåg! Du ser även hur många utrustningar som är inkopplade och vad de heter. Wifi:n i vår Telia-router stängs enklast av med att trycka på wifi-knappen (ser ut som ett snett i) i 10 sekunder så att blått sken uppstår. Då är det gamla wifinätet avstängt. Äntligen har vi full wifi-signal som inte ”hackar”, till och med ute på altanen med den nya utrustningen!

Den första bilden visar centralenheten i det meshade wifi-nätet vid routern, hd-boxen och TV:n, den andra meshade sändaren ställde vi i köket. Enbart centralenheten är ansluten med en datakabel (ingår i köpet) till Telias router. Båda är anslutna till eluttag.

Här visas Telias router med wifi:n avstängd. Den lyser då blått ljus. Knappen att slå av är bredvid symbolen i.

Trevlig sommar!